تمام افراد حقیقی، هسته‌های فناور، شرکت‌های نوپا و کسب‌ و کارهای حوزه دریایی که در فرایند یا محصول/خدمات خود از نوآوری یا مزیت رقابتی بهره می‌برند، می‌توانند در این رویداد شرکت کنند. چند نمونه از  محصولاتی که قابلیت ارائه در رویداد را دارند به شرح زیر می باشند:

  • شناورها و تجهیزات دریایی جدید
  • تاسیسات الکترونیکی
  • خدمات آموزش دریایی (شبیه‌سازی، واقعیت افزوده و مجازی و...)
  • مواد و تجهیزات سازه‌ای
  • محصولات حوزه ایمنی و بهداشت در دریا
  • نرم افزارهای دریایی
  • حسگرها و سامانه های زیست محیطی و تعیین پارامترهای مختلف دریایی
  • تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطات دریایی
  • سامانه‌های نظارتی و کنترل بنادر

قوای محرکه و سامانه رانش