ماموریت این رویدادها فراخوان نیازها و چالش‌ های صنعتی و جلب مشارکت پژوهشگران، فناوران و سایر فعالان حوزه فناوری به منظور ارائه ایده‌ها و راه‌حل‌های واقع‌بینانه و اجرایی برای غلبه بر آن‌هاست. همچنین رویدادهای تکمیلی جهت ایجاد فرصت نمایش محصولات شرکت‌های نوپای دریایی به صنعت و همچنین تلاش جهت ایجاد کسب و کارهای دریایی، در تکمیل این رسالت می‌باشد.

چشم‌انداز نهایی رویداد خلق شبکه‌ای از افراد، هسته های فناور، شرکت‌های خلاق و نوآور دریایی برای توسعه‌ همکاری‌های فناورانه و نوآورانه دریایی در سطح ملی و فراملی می‌باشد.