1- ثبت ‌نام : در این مرحله، شرکت‌کنندگان می‌بایست مطابق با چارچوب اولیه اعلام شده، فرم ثبت‌نام مربوط به معرفی مقدماتی محصول و کسب‌وکار خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.

2- پیش رویداد شماره 1 : شرکت تمام شرکت کنندگان در وبینار نحوه کار با سامانه و آشنایی با شرایط رویداد  و کارگاه آموزشی بازاریابی و تجاری سازی محصول در حوزه دریائی به صورت مجازی

3- ارسال فرم نهایی معرفی محصول: شرکت‌کنندگان می‌بایست مطابق با چارچوب اعلام شده در پیش رویداد، فرم مربوط به معرفی محصول و کسب‌وکار خود را مدون و پس از شرکت در پیش رویداد اول، از طریق سامانه ارسال نمایند.

4- غربال و ارزیابی محصولات : در این مرحله طرح‌های دریافتی غربال و خلاقیت، نوآوری و ویژگی های محصولات مورد سنجش قرار گرفته و کسب‌وکارهایی که کلیه ملاحظات و شرایط اختصاصی فراخوان را رعایت نموده و نمونه اولیه، محصول آزمایشگاهی یا پروتوتایپ مرتبط با حوزه دریایی دارند وارد مرحله بعد می‌شوند.

5- پیش رویداد شماره2 : وبینار آموزشی آشنایی با فرایندهای رشد و شتابدهی و کارگاه آموزشی آشنایی با مدل های کسب و کار به صورت مجازی

6- ارتباط با صنعت و سرمایه گزاران: در این مرحله کسب‌وکارهای منتخب محصول خود را با هماهنگی دبیرخانه به سرمایه‌گذاران و مشتریان بالقوه و مرتبط معرفی خواهند نمود.

برای محصولاتی که نیاز به سرمایه گذاری جهت توسعه و بهینه سازی دارند، دبیرخانه رویداد با معرفی آنها به مراکز شتاب دهی، صندوق نوآوری و شکوفایی،  پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری اقدام می نماید.

7- اقدامات پس از رویداد: عقد قرارداد احتمالی صنعت با شرکت کنندگان برگزیده جهت خرید محصول یا اعلام آمادگی جهت حمایت از توسعه محصول با مشارکت رویداد.همچنین کتابچه و بانک اطلاعاتی الکترونیکی کسب‌وکارهای فعال کشور در حوزه دریایی و محصولات آنها تدوین خواهد شد.